Reglement Normedia Auksjoner

1) Auksjonen er frivillig og offentlig. Innkomne bud erbindende dersom de ikke er trukket minimum ett døgn før auksjonsstart. Ved tilslag skifter objektet eier. Dog beror alle rettigheter hos Normedia Auksjoner inntilbetaling har skjedd.

2) Objektene er beskrevet så nøye det lar seg gjøre. Bud under utrop godtas ikke.

3) Reklamasjoner godtas bare dersom objektet er feilbeskrevet. Feil som synes på fotografiske gjengivelser kan ikke reklameres. Det kan heller ikke reklameres på samlinger, kilovarer, massevarer og lignende. Reklamasjon må skje innen 3 uker fra mottagelsen. Dette pga oppgjør til innleverer. Det tas forbehold om feiltrykk.

4) Siste side i katalogen inneholder et budskjema. Noter nøye utropsnummer og ditt bud. Dersom du gir bud på flere objekter enn du har midler til, kan din totalsum begrenses i rubrikken for totalsum. Husk eget navn og adresse – å glemme dette er den vanligste feilen. Vi sender svar til alle budgivere, så har man ikke hørt noe innen rimelig tid – ta kontakt!

5) Ved mottagelsen av skriftlige bud forsøker vi å ivareta dine interesser på beste måte. Utrop starter alltid med minimumspris. Er det bare en budgiver får vedkommende objektet til utrop. Er det flere bud, byr vi for deg med faste forhøyninger inntil du får tilslaget eller et annet bud går høyere enn ditt maksimum. Alle tilslag hvor det er mer enn en budgiver får altså objektet til nest høyeste bud pluss fast forhøyning.

6) De faste forhøyninger er:

  • Mellom kr 30 og 100 kr. 5,-
  • Mellom kr 100 og 300 kr. 10,-
  • Mellom kr 300 og 500 kr. 25,-
  • Mellom kr 500 og 1000 kr. 50,-
  • Over kr 1000 kr. 100,-

7) Det er ingen tillegg i prisen ut over porto/pakning. Høyere beløp betales etter forhåndsfaktura og sendes rekommandert (kunden kan velge at vi ikke rekommanderer, men da etter skriftlig anmodning om dette).

8) Vi forsøker å legge ut så mange objekter som mulig på internett: www.frimerkeauksjon.no. Bud kan også gis på mail: alfhenryr@gmail.com. Skriftlige bud sendes

Normedia Auksjoner, Dovresvingen 22B, 1184 Oslo, Norge. Tlf.: (+47) 92050994

9) Skriftlige bud må være oss i hende senest innen fristen som fastsettes for auksjonen (presiseres øverst til høyre på hjemmesiden). Tidlige bud går foran senere ved likhet. Det er alltid en fordel å være tilstede i salen. Vår auksjon tar vanligvis 2-3 timer. Ta gjerne turen innom og opplev den avslappede og muntre atmosfæren! Og en kopp kaffe med kake!

Kataloger som brukes:

  • Handlerkatalogen Norge 2012
  • Norgeskatalogen
  • AFA 2012 for Europa utenom Tyskland
  • Michel utenfor Europa (2002/11) og Tyskland (2008)
  • Facit og andre (av og til)

De fleste forkortelser tror vi er lett tolkbare. o betyr stemplet, x ubrukt med hengsel/hengselsspor, (x) er tørr uten stpl., xx er postfrisk. Vi har sluttet å bruke betgnelsene lux, prakt eller prima unntatt i særlige tilfelle. Fullstpl med tilleggsforklaring blir heretter betegnelsene. Greit stpl betyr at en lot med flere frimerker kan ha innslag av maskinstpl.